© LOFTER诗选|Powered by LOFTER
从LOFTER每日发表的诗歌中精选部分,供LOFTER文艺范分享。
  1. 雷默新禅诗 New Zen Poems质数画映 转载了此图片  到 LOFTER诗选